Druhy zmrzliny

Zmrzlin je v současné době neuvěřitelné množství druhů i příchutí. Orientovat se v nich a vybrat opravdu kvalitní je někdy problém a jen podle hustoty a chuti se řídit nelze.

Podle složení směsi se zmrzliny dělí do několika základních skupin. Rozhodujícím faktorem je množství a druh použitých tuků, případně podíl ovocných složek ve vodě. Za nejméně kvalitní je možné považovat zmrzlinu s rostlinným tukem, určitě nejvíce osvěžující je zmrzlina vodová a nejkvalitnější sorbet.

  • Mléčné zmrzliny – obsahují minimálně 2,5 procenta mléčného tuku a nesmí obsahovat tuk rostlinný

  • Smetanové zmrzliny – mají obsah minimálně 8 procent mléčného tuku a jsou zcela bez rostlinného tuku

  • Zmrzliny s rostlinným tukem – při výrobě se používá nejméně 5 % rostlinného tuku

  • Vodové zmrzliny – neobsahují žádný mléčný ani rostlinný tuk

  • Ovocné zmrzliny – vyrábí se z vody, která obsahuje nejméně 15 % ovocných složek a nesmí v ní být žádný tuk. V případě citrusových a exotických druhů ovoce je obsah ovocné složky snížen na minimálně 10 procent.

  • Sorbet – musí obsahovat alespoň 25 procent ovocných složek, u citrusů a exotického ovoce 15 procent, v žádném případě se nesmí přidávat tuk.

Zmrzlina ochucená aromatizující látkou a ne ovocem nebo ovocnou šťávou musí mít označení „s příchutí“. Jahodová zmrzlina má chuť z jahod, u zmrzliny s jahodou příchutí už ale chuť pochází z jahodového aroma. Jedinou výjimku tvoří vanilková zmrzlina, u které se označení „s příchutí“ používat nemusí, i když obsahuje pouze vanilkové aroma. Čokoládový mražený krém musí obsahovat nejméně 3% kakaa z celkové hmotnosti výrobku, kakaový nejméně 1,5 procenta, ořechy alespoň 1 procento apod.  

Mražený krém je podle současných českých předpisů a norem stejný jako zmrzlina a je tedy pouze na výrobci, jak své produkty označí. Pokud mražený krém neobsahuje smetanu, mléko nebo tvaroh, pak nesmí mít v názvu slova, která by takové složce odpovídala - „smetanový“, „mléčný“, „tvarohový“ apod. Musí být také zřejmé, o jaký druh krému se jedná  - smetanový, mléčný, tvarohový, s rostlinným tukem, vodový, ovocný nebo sorbet apod.

Mražené krémy musí být hladké, jemné a krémovité, nesmí obsahovat hrudky nebo větší krystaly ani vzduchové bubliny. Můžou v nich však být viditelné části přidaných ochucujících složek v nerozmělněném stavu - například kousky ovoce. Použitá ochucující složka musí být u výrobku také uvedena. Většinou je zřejmá už z názvu – např. vanilková zmrzlina, jahodový mražený krém apod.

Zmrzlina nebo mražený krém s alkoholem musí mít alkoholovou složku uvedenou ve svém názvu. Obsah alkoholu ale nesmí být větší než 3 procenta hmotnosti výrobku.  

Italská zmrzlina se vyrábí pouze ze smetany a čerstvého ovoce. Voda, rostlinné tuky ani umělé přísady se v žádném případě u pravé italské zmrzliny nesmí používat. Kvalitní suroviny jsou ale znát na její vyšší ceně. Zmrzlina vyrobená z přírodních surovin má také vždy méně jasnou barvu než zmrzlina, u které se používají umělé přísady.